Εκπαιδευτικές Ενότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη χρήση της Python. Θα καλύψει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών, των τύπων δεδομένων, των δηλώσεων υπό όρους, των βρόχων και των συναρτήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα συνεργάζονται σε ομάδες, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που απέκτησαν σε έργα με πραγματικές εφαρμογές. Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για μαθητές όλων των επιπέδων εμπειρίας, προσφέροντας ισχυρά θεμέλια για μελλοντική σταδιοδρομία σε κλάδους όπως η ανάπτυξη, η μηχανική και η τεχνολογία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO

Αυτό το σεμινάριο θα καλύψει τα βασικά στοιχεία της χρήσης του Arduino για έργα ρομποτικής και αυτοματισμού. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να προγραμματίζουν και να ελέγχουν διάφορους αισθητήρες και συσκευές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Arduino. Επιπλέον, το σεμινάριο θα καλύψει μερικές από τις τελευταίες εξελίξεις στη ρομποτική και τον αυτοματισμό και πώς αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς. Αυτό το σεμινάριο είναι ιδανικό για μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα στη μηχανική, την τεχνολογία ή σε συναφείς τομείς.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αυτό το σεμινάριο θα καλύψει τα βασικά στοιχεία των έργων ανάπτυξης εφαρμογών. Οι σπουδαστές θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μια εφαρμογή για διάφορα σκηνικά και συσκευές. Επιπλέον, το σεμινάριο θα καλύψει ορισμένες από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των Application, και πώς αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς και ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα. Αυτό το σεμινάριο είναι ιδανικό για φοιτητές που ενδιαφέρονται για να ακολουθήσουν καριέρα στον προγραμματισμό, την ανάπτυξη κώδικα, τον σχεδιασμό UI/UX ή συναφείς τομείς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣTO 3D PRINTING

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους εφήβους στα βασικά στοιχεία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς λειτουργεί η τρισδιάστατη εκτύπωση, πώς να χρησιμοποιούν λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης για να σχεδιάζουν αντικείμενα και πώς να χειρίζονται έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Το μάθημα θα καλύψει επίσης ζητήματα ασφαλείας και βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΙΟΤ)

Αυτό το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους σπουδαστές τα θεμέλια της έννοιας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων, των εργαλείων και της ανάλυσης, διδάσκοντας τις έννοιες πίσω από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και ρίχνοντας μια ματιά σε πραγματικές λύσεις. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον ορισμό και τη σημασία του IoT, θα συζητήσουν την αρχιτεκτονική, τη λειτουργία και τα επιχειρηματικά οφέλη μιας λύσης IoT. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές όχι μόνο να εξερευνήσουν τη σχέση μεταξύ IoT και υπολογιστικού νέφους παρακολουθώντας δεδομένα πραγματικού χρόνου σε μια πλατφόρμα χαμηλού κώδικα, αλλά και να μάθουν για τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτό το σεμινάριο θα καλύψει τα βασικά στοιχεία των μεγάλων δεδομένων και των αναλύσεων για σκοπούς επεξεργασίας και οπτικοποίησης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες γύρω από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσα από διάφορα παραδείγματα πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα και θα μάθουν για τα σχετικά πεδία. Θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να εξοικειωθούν με τη γλώσσα SQL. Αυτό το σεμινάριο είναι ιδανικό για φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της μηχανικής, της τεχνολογίας ή σε συναφείς τομείς.

CITIZEN SCIENCE

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία της έννοιας της επιστήμης των πολιτών (Citizen Science – CS) και στις σχέσεις της με τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων. Περιλαμβάνει τη σχέση της Επιστήμης των Πολιτών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μεγάλα Δεδομένα, καθώς και την εφαρμογή της ΕΚ σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της CS και θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πραγματικά έργα CS στο διαδίκτυο.

Παρακάτω θα βρείτε τις εργασίες από τα μαθήματα STEAMing the Future,
που αναφέρονται στο παραπάνω Υλικό Μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα STEAMing the Future μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο STEM του Κολλεγίου Ανατόλια στη διεύθυνση

stem@anatolia.edu.gr ή στο 2310 398289