Το πρόγραμμα STEAMing the Future συντονίζεται από το Anna Papageorgiou STEM Center του Κολλεγίου Ανατόλια. Η ομάδα των εκπαιδευτών αποτελείται από νέες και νέους με αγάπη τόσο για το αντικείμενό τους, όσο και για τη  μετάδοση γνώσης στις νεότερες γενιές.

Η ομάδα του STEAMing the Future

Το Anna Papageorgiou STEM Center στο Κολλέγιο Ανατόλια προωθεί τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη από νεαρή ηλικία στα πεδία STEAM μέσω δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για διδασκαλία τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.

Οι στόχοι του STEAMing the Future ευθυγραμμίζονται πλήρως με εκείνους του Κολλεγίου Ανατόλια για την προώθηση της συμπερίληψης στο STEM και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα, προετοιμάζοντας μαθητές και μαθήτριες ως μελλοντικούς πολίτες.