Η Ζωή Λυσαρίδου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με 23 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ξεκίνησε από μηχανικός πεδίου και στην πορεία των ετών ανέλαβε εργοταξιάρχης και στη συνέχεια διευθύντρια μεγάλων έργων. Σήμερα ασκεί τη γενική διεύθυνση κατασκευαστικής εταιρείας και προΐσταται της διεύθυνσης διαγωνισμών μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου. Είναι εκλεγμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εργοληπτών και εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Διεθνών Έργων. Eίναι απόφοιτος του σχολείου μας και μητέρα δύο κοριτσιών.

Zoe Lysaridou is a qualified Civil Engineer with 23 years of experience in large public and private projects. She started as a field engineer and over the years she became a site manager and then a director of major projects. She currently holds the general management of a construction company and heads the tendering department of a large construction group. She is an elected member of the Panhellenic Association of Engineering Contractors and an elected member of the Board of Directors of the European Federation of International Project Constructors. She is a graduate of our school and mother of two girls.