Το αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά παράδοση και προσφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1886 στη Μερζιφούντα του Πόντου και το 1924 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδακτικό επίπεδο το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.

Το Κολλέγιο Ανατόλια έχει μακρά παράδοση στις θετικές επιστήμες και στις πρωτοποριακές μεθόδους εκμάθησης STEM. Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, η μάθηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν γίνεται με δημιουργικό και διερευνητικό τρόπο και όταν προσαρμόζεται στον ρυθμό και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Η κατάκτηση  της γνώσης δεν μπορεί να είναι μια παθητική διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι διαδραστική και ικανή να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η αποτελεσματική επικοινωνία.

Αποστολή και φιλοσοφία

Πιστό στον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα και στην αποστολή του να προσφέρει στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας, το Κολλέγιο Ανατόλια δημιούργησε το STEAMing the Future, ένα πρόγραμμα δια ζώσης (στην Ξάνθη)  και online μαθημάτων για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων, το οποίο υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Σκοπός του Προγράμματος είναι όλο και περισσότεροι μαθητές και περισσότερες μαθήτριες να εξοικειωθούν με την εκπαίδευση STEM προσεγγίζοντας βιωματικά την επιστήμη και την τεχνολογία.

Το Κολλέγιο Ανατόλια έχεις ως στόχο να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές και μαθήτριες με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Για το σκοπό αυτό προσφέρει υποτροφίες που προέρχονται από κληροδοτήματα και δωρεές προς το σχολείο από ιδιώτες και ιδρύματα, που αναγνωρίζουν τη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης.

Μαθητές και μαθήτριες που τελειώνουν τη ΣΤ’ δημοτικού, έχουν τη δυνατότητα, με βάση την επίδοσή τους, να διεκδικήσουν είτε υποτροφίες διδάκτρων (15%-100%) που συνεκτιμούν την επίδοση και το οικογενειακό εισόδημα του/της μαθητή/ήτριας, είτε τιμητικές υποτροφίες (έκπτωση 10% επί των διδάκτρων), ανεξαρτήτως εισοδήματος. Από την στιγμή της ίδρυσης του πρώτου σχολείου στη Θεσσαλονίκη, το 1924, το Κολλέγιο Ανατόλια έχει προσφέρει περισσότερες από 1.000 υποτροφίες, με κριτήρια που συνδυάζουν οικονομική ανάγκη και επίδοση. Αυτή τη στιγμή, το 26% του μαθητικού σώματος του Κολλεγίου Ανατόλια λαμβάνει κάποιους είδους υποτροφία (10%-100%).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Κορίνα Θεοδωρίδου, στο Γραφείο Υποτροφιών και Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Ανατόλια στο τηλέφωνο  2310 398217 ή μέσω email (enroll@anatolia.edu.gr)

Κολλέγιο Ανατόλια
Τζον Κένεντι 60
Πυλαία, 555 35
Τ 2310 398200
E info@anatolia.edu.gr
www.anatolia.edu.gr