Διαβάστε ιστορίες διακεκριμένων Ελληνίδων και Ελλήνων από τον χώρο του STE(A)M, καθώς και επιστημονικά άρθρα. Οι συγκεκριμένες προσωπικές ιστορίες και άρθρα έχουν ως στόχο να μάθουμε πώς επέλεξαν το πεδίο της έρευνάς τους, αλλά και να μας εμπνεύσουν μέσα από τις συμβουλές τους.